Czy warto stosować afirmacje?+

Czy warto stosować afirmacje?