The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
Buddyzm

Zasady komunikacji według buddyzmu

Zasady komunikacji według buddyzmu

W buddyzmie istnieją cztery zasady komunikacji, które muszą być zachowane, aby osiągnąć harmonię między ludźmi. Nie są one nakazami, a jedynie wzorcami zachowania, które powinny być stosowane tylko wtedy, gdy chcemy utrzymać dobre stosunki z innymi. Dowiedz się więcej na ich temat.

 

Czym jest buddyzm?

Buddyzm to system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą podstawowych założeń był Siddhārtha Gautama, zwany Buddą czyli Oświeconym. Żył on od około 560 do 480 r. p. n. e.

System buddyjski opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Buddę oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która ma prowadzić do ustania cierpienia.

Buddyzm jest religią nonteistyczną. Nie wyklucza ona istnienia Boga, ale również jego nieistnienia. Jest także systemem autosoteriologicznym - wskazuje drogę do samowyzwolenia, która jest dostępna dla każdego, kto tylko zechce ją praktykować.

Buddyści nie odwołują się do Boga - Zbawcy. Równocześnie wyznają wiarę w istnienie istot nadprzyrodzonych, które podlegają, tak jak człowiek, procesowi zmian, upadku oraz śmierci.

Zasady komunikacji w buddyzmie są bardzo ważne. Wyznawcy tego systemu wierzą, że od odpowiedniego użycia słów oraz ciszy zależy bowiem harmonia w określonym środowisku społecznym.

 

Zasady komunikacji w buddyzmie - co mają nam dać?

Każda z czterech zasad komunikacji w buddyzmie odnosi się do komunikacji zarówno z samym sobą, jak i z innymi ludźmi.

Umożliwiają one dążenie do większej jasności i szacunku w naszych relacjach z ludźmi. Używamy mowy, aby przedstawiać swoje pomysły, emocje oraz uczucia. Kiedy robimy to poprawnie, lepiej rozumiemy samych siebie i podnosimy jakość naszych relacji.

Do zasad komunikacji należą: prawdomówność, życzliwość, użyteczność i harmonia. Każda z nich ma na celu uczynienie naszej komunikacji bardziej płynnej i wartościowej.

Mimo że dla nas te zasady mogą wydawać się nieco dziwne, warto postarać się je zrozumieć i wprowadzić w życie. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy komunikacja najczęściej poświęcona jest całkowicie banalnym sprawom, nie umiemy doceniać ciszy, ani słuchać swojego rozmówcy.

 

Cztery zasady komunikacji w buddyzmie

  1. Prawdomówność

Pierwszą zasadą komunikacji w buddyzmie jest prawdomówność. Być prawdomównym oznacza dostosowywać się do prawdy lub rzeczywistości.

Problemem jest jednak fakt, że nie zawsze znamy tę prawdę lub rzeczywistość, ponieważ oszukujemy także samych siebie. Co możemy więc zrobić, aby być prawdomównym?

Ważne jest, aby najpierw pracować nad uczciwością wobec nas samych. Jeśli nie mówimy prawdy sobie samym, nie będziemy w stanie powiedzieć jej innym. Prawdomówność może pochodzić tylko z serca.

 

  1. Życzliwość

Drugą zasadą komunikacji jest życzliwość. Oznacza to, że szacunek i troska o innych są podstawowymi warunkami zdrowej komunikacji.

Wiele trudności w komunikacji wynika z braku szacunku, który czasem jej towarzyszy. Musimy zdawać sobie sprawę, że istnieje duża różnica między byciem szczerym, a surowym lub lekceważącym.

Kiedy nasze ego prowadzi nas do nieodpowiednich zachowań w stosunku do innych osób, to ono mówi, a nie nasze serce. To często prowadzi do wielu problemów, dlatego lepiej mówić tylko wtedy, gdy żyjemy w pokoju z samym sobą.

 

  1. Użyteczność

Kolejną zasadą jest użyteczność. Buddyści podkreślają znaczenie ciszy. Dla wielu osób jest ona pustką, którą należy jak najszybciej wypełnić.

Buddyzm postrzega ją jednak jako naturalną przestrzeń do słuchania, zarówno siebie, jak i innych. A bez słuchania nie może być mowy o komunikacji, ponieważ musi być ona dwustronna.

Słowa, które nie mają wartości, uniemożliwiają prawdziwą komunikację. Wyczerpują jedynie nasz umysł i zubożają relacje z innymi ludźmi. Często budzą też najbardziej banalne emocje, które nosimy w sobie.

 

  1. Harmonia

Ostatnią z zasad komunikacji według buddystów jest harmonia.

Wyznawcy tego systemu uważają, że słowa są uzasadnione tylko wtedy, gdy są sposobem na pielęgnowanie dobrej woli i pokoju wśród ludzi. Każde przesłanie, które nie ma tego na celu, przyczynia się jedynie do nieporozumień lub negatywnych uczuć.

Harmonijna komunikacja to również komunikacja, która wybiera klarowne i zwięzłe słowa, aby przekazać swoje przesłanie. Niepotrzebne komplikowanie - owijanie w bawełnę czy niepotrzebne ozdoby - nie sprzyja zrozumieniu, a bardzo często prowadzi do dezorientacji i rozmycia głównego przesłania.

 


Udostępnij: